Het project

De N18 tussen Varsseveld en Enschede is een drukke en onveilige weg in de Achterhoek en Twente. De weg gaat door de bebouwde kom van Eibergen, Haaksbergen en Usselo. Dat levert problemen op voor de verkeersveiligheid en de leefomgeving. Om deze problemen aan te pakken heeft de minister van Infrastructuur en Milieu gekozen voor de aanleg van een nieuwe N18 tussen Groenlo en Enschede en het realiseren van veiligheidsmaatregelen tussen Varsseveld en Groenlo. Naast verkeersveiligheid en leefbaarheid, moeten de maatregelen de bereikbaarheid van de regio verbeteren en daarmee de economische ontwikkeling stimuleren.

BAM Infra verzorgt de realisatie van de veiligheidsmaatregelen tussen Varsseveld en Groenlo. 

Het project bestaat uit maatregelen die de doorstroming van het verkeer en de veiligheid tussen Varsseveld en Groenlo verbeteren. BAM Infra gaat de huidige N18 ter hoogte van Varsseveld en de aansluiting met de A18 en N318 verbreden naar 2 rijbanen met 2 rijstroken. De maximumsnelheid blijft 80 km/h. Ook zal BAM Infra een aantal kruispunten aanpassen bij Varsseveld: de aansluiting N18-A18, het kruispunt N18-Zelhemseweg (N330) en het kruispunt N18-Oostelijke Rondweg (N318). Bij de laatste 2 kruispunten worden fietstunnels gerealiseerd. Daarnaast gaat BAM Infra 2 nieuwe carpoolplaatsen maken, tussen Varsseveld en Lichtenvoorde zogenaamde koude oversteken weghalen en parallelwegen aanleggen, het kruispunt Lichtenvoorde Zuid (N18-Varsseveldseweg) inrichten met verkeerslichten, op verschillende plekken geluidsschermen plaatsen, een openbaar vervoervoorziening aanleggen en er voor zorgen dat de weg goed in het landschap wordt ingepast.

Via deze website houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen van dit bouwproject. 

U kunt op de overzichtskaarten klikken om een groter beeld op het scherm te krijgen.

Varsseveld - Enschede Varsseveld - Lichtenvoorde Varsseveld Lichtenvoorde