Aankondiging vertragingen

30 november 2017

Momenteel kampen we met enkele vertragingen, waardoor bepaalde onderdelen van het project wat langer op zich laten wachten. De geluidschermen en de bouw van de fietstunnel bij Zelhemseweg lopen vertragingen op.

Concreet betekent dit:

  • Geluidscherm tussen Wesselstraat en N18 wordt verwacht in week 50. De oorzaak is een leveringsprobleem.
  • Ook de geluidschermen bij Lichtenvoorde kampen met leveringsproblemen van de glasplaten. Deze komen uit China en zijn vertraagd. De plaatsing wordt verwacht in januari 2018.
  • De fietstunnel Zelhemseweg loopt vertraging op vanwege asfaltlevering dat in het nieuwe jaar pas mogelijk is in week 8 van 2018. In week 8 wordt de tunnel geasfalteerd. Kort daarna wordt de tunnel opengesteld. Dat is een maand later dan gepland.