Nieuws

25 juni 2017

De vergunningen voor de geluidschermen en fietstunnels op het tarject Varsseveld - Lichtenvoorde Zuid liggen ter inzage op de gemeentehuizen.

 

22 juni 2017

Vanaf begin juli zijn we zichtbaar bezig met inrichten van werkterreinen en kabels en leidingen aanleggen.

20 juni 2017

In de provincies Limburg, Noord-Brabant, Zeeland, Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland en Overijssel is vanwege aanhoudende warmte code geel van kracht. Het Nationaal Hitteplan is geactiveerd. Maar dat weerhoudt ons er niet van om volgens planning te starten met de aanleg van de parallelwegen. 

11 juni 2017

Je kunt niet vroeg genoeg beginnen met veilig werken. Om onveilige situaties in de uitvoering te voorkomen, is het belangrijk al in de voorbereidingsfase aandacht hebben voor veiligheid. In de uitvoering geeft een safety walk veel inzicht in de veiligheid van werkzaamheden.

27 april 2017

Namens BAM Infra en Rijkswaterstaat willen we iedereen hartelijk bedanken voor de originele ideeën voor een bestemming van het hout uit Varsseveld. We hebben een keuze gemaakt uit de inzendingen.

27 april 2017

BAM en Rijkswaterstaat nodigen je uit voor de informatieavond op 29 mei

 

23 maart 2017

De bomen in Varsseveld tussen N18 en Zelhemseweg worden over een paar maanden weggehaald, zodat de nieuwe tunnel daar gebouwd kan worden. Wij zoeken nog ideeën voor een mooie bestemming van een deel van deze stammen. Wat vinden de inwoners van Varsseveld een goed idee?

28 februari 2017

BAM start in opdracht van Rijkswaterstaat vanaf 1 maart met de voorbereidende werkzaamheden voor de aanpassing van de N18 tussen Varsseveld en Lichtenvoorde. Het gaat om het kappen van bomen, het verwijderen van groen en werkzaamheden voor het verleggen van kabels en leidingen. De werkzaamheden zijn nodig zodat BAM rond de zomer met de daadwerkelijke aanpassingen kan beginnen.

26 februari 2017

Over ruim 1 jaar ligt er tussen Varsseveld en Groenlo een andere N18 in het landschap. Een weg die veiliger is én waarop het verkeer beter kan doorstromen. Al dit werk pakt aannemer BAM het komende jaar voor Rijkswaterstaat op. Lees het persbericht via de onderstaande link.

12 januari 2017

Rijkswaterstaat verleent BAM de opdracht voor het aanpassen van de N18 tussen Varsseveld en Groenlo. De werkzaamheden betreffen maatregelen die Rijkswaterstaat treft om het huidige tracé Varsseveld-Lichtenvoorde veiliger te maken en de doorstroming van het verkeer te verbeteren. Kenmerkend voor de opdracht is het accent op duurzaamheid.