De oversteken gaan verdwijnen

19 juli 2017

Vanaf 14 augustus zal BAM Infra de huidige oversteken op de N18 tussen Varsseveld en Lichtenvoorde gaan verwijderen. U rijdt vanaf dan via de nieuwe parallelstructuur.

In het kader van het project N18 worden er op het traject Varsseveld – Groenlo diverse maatregelen genomen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Een van deze maatregelen betreft het oplossen van negen potentieel onveilige locaties door het opheffen van koude oversteken op de N18 waar parallelwegen aanwezig zijn of gerealiseerd worden. Dit is onderdeel van het Tracébesluit N18 Varsseveld – Enschede.

De oversteken ter hoogte van Bosboombroekerweg, Koolweg, Giezenveld, Varsseveldseweg 70, Varsseveldseweg 77, hmp 219.355 en Veenweg zijn niet meer in gebruik vanaf 25 augustus. U gaat vanaf die datum de N18 kruisen op de veilige kruispunten. De nieuwe wegen De Hoeveweg, de verbinding Schippersweg-Koolweg en de verbinding Landstraat-Entinkweg zijn gereed om alle bestemmingen te kunnen bereiken.